Hillerød Kommune inviterer borgerne til at deltage i budgetprocessen via digital platform

Foto: Hillerød kommune.
dato

Budgetproces i Hillerød Kommune involverer borgerne

Budgetmaterialet for Hillerød Kommune er nu tilgængeligt på den digitale platform "Sammen om Hillerød". Denne platform giver borgerne mulighed for at sætte sig ind i de foreslåede budgetter og blive en aktiv del af den kommunale budgetproces.

Medlemmer af kommunen kan kommentere og sende høringssvar til de fremlagte budgetforslag. Dette interaktive element sikrer, at borgerne kan dele deres meninger og bekymringer direkte med beslutningstagerne.

Alle indsendte høringssvar vil blive en del af byrådets materiale til de kommende budgetforhandlinger. Dette betyder, at borgernes input tages i betragtning, når byrådet drøfter og træffer beslutninger om det endelige budget.

Fristen for at indsende høringssvar og kommentarer er sat til den 14. august 2024 kl. 12.00. Det er derfor vigtigt, at interesserede borgere gør deres stemmer hørt inden denne dato.

Borgerinddragelsen i Hillerød Kommune understreger vigtigheden af fællesskab og samarbejde i den lokale beslutningsproces. Ved at benytte platformen "Sammen om Hillerød" kan alle bidrage til at forme kommunens fremtidige budgetter.

https://www.hillerod.dk/nyheder-og-fakta/nyheder/2024/kom-med-dine-input-til-budget-2025-2028/

Kilde: Hillerød Kommune