Hillerød Kommune ruller nye boligplaner ud ved Store Lyngbyvej og inviterer borgere til møde

Foto: Hillerød kommune.
dato

Detaljer om den nye udvikling ved Store Lyngbyvej og invitation til borgermøde i Hillerød Kommune

Hillerød Kommune præsenterer en udviklingsplan for adressen Store Lyngbyvej 60, matr. nr. 2g, St. Lyngby og Ll. Lyngby, som indbefatter tilføjelsen af nye boliger til det allerede eksisterende parcelhuskvarter.

Den foreslåede udviklingsplan omfatter opførelsen af 17 fritliggende individuelle enfamiliehuse sammen med 3 dobbelthuse, der vil rumme i alt 6 boliger. Bygherre vil stå for opførelsen af dobbelthuse, mens de kommende ejere af de 17 enfamiliehuse selv får mulighed for at vælge deres foretrukne hus og leverandør.

For yderligere detaljer henvises interesserede til Lokalplan 484, som er tilgængelig på Hillerød Kommunes Lokalplanportal.

I forbindelse med udviklingen af plangrundlaget for det nævnte projekt inviterer Hillerød Kommune til et borgermøde. Mødet er planlagt til torsdag den 14. marts 2024, fra kl. 17.00 til 19.00. Arrangementet vil blive afholdt på Rådhuset, Trollesmindealle 27, 3400 Hillerød. Mødet vil fokusere på at diskutere det ønskede udviklingsforløb, ideopsamling og sikre en klar forståelse af relevante emner i forberedelsen til lokalplanforslaget.

Eventuelle spørgsmål eller forespørgsler vedrørende projektet kan rettes til byplanlægger Line Kaasgaard Jørgensen via mail på byudvikling@hillerod.dk eller ved telefonisk kontakt på nummer 7232 2244. Yderligere oplysninger om Hillerød Kommunes Byudvikling, inklusive adresse og telefontider, findes tilgængelig for Interesserede borgere. For personfølsomme henvendelser anbefales brug af Digital Post.

https://www.hillerod.dk/nyheder-og-fakta/nyheder/2024/lokalplan-484-igangsat/

Kilde: Hillerød Kommune