Pædagogisk leder til Børnehuset Fjordtoppen

Profilbillede
dato

BEMÆRK: Ansøgningsfristen er overskredet

Børnehuset Fjordtoppen er en pædagogisk idrætsinstitution beliggende i dejlige omgivelser, i Græse Bakkeby. Vores placering er side om side med 2 andre 0-6 års institutioner, Toftelund og Højvang, som vi har et tæt samarbejde med. Vi har skolen meget tæt på og benytter os af deres når der er mulighed for det.

Fjordtoppen er et mindre børnehus normeret til 13 vuggesteubørn og 38 børnehavebørn. Vi er opdelt med en stue for de 0-2-årige og i 2 børnehavegrupper for de 3-6-årige. Vi har valgt, at organisere os på denne måde, så børn i 3-årsalderen kan spejle sig i de større børn, og de større børn kan drage omsorg for de mindre børn samtidig med, at de bliver kulturbærere i Fjordtoppen. Fjordtoppen er en certificeret idrætsinstitution, så vi har fokus på idræt, leg og bevægelse igennem aktiviteter og læringsmiljøet hele dagen. Vi har fokus på, at børnene bruger deres krop i hverdagen, så vi sætter rammerne for, at børnene udvikler handlekompetencer gennem deltagelse, det at kunne selv. Vi støtter barnet ud fra nærmeste udviklingszone, så barnet oplever succeser gennem dagen i læringsmiljøet.

Personlig profil
Du er en person, der har engagement, besidder humor, og som er nærværende og autentisk. Du er rummelig, nuanceret og interesseret i de mennesker du omgiver dig med – dette såvel børn og forældre som personale. Du er nysgerrig på dine omgivelser og er i stand til at adskille egne værdier fra andres. Du mestrer relationsarbejdet og er ydmyg og respektfuld i dit arbejde. Du ser vigtigheden i at være tilgængelig og skabe naturlige kontakter til personale, forældre og øvrige samarbejdspartnere. Du har en naturlig autoritet og udstråling, der kan sikre følgeskab og opbakning på en anerkendende og medmenneskelig facon.

Personaleledelse
Som personaleleder er du tillidsskabende og troværdig. Du går ikke i vejen for at medinddrage og involvere personalet og du kan se det hensigtsmæssige i at uddelegere opgaver i overensstemmelse med personalets kompetencer. Du formår, i en travl hverdag, at bevare overblikket og være i stand til at navigere og håndtere uforudsete udfordringer. Som leder udstikker du en overordnet ramme og har tillid til, hvordan medarbejderne arbejder inden for den ramme.

Faglig ledelse
Du har et solidt fagligt fundament og er optaget af pædagogisk udvikling. Du har indsigt i og kendskab til at lede processer i den pædagogiske praksis i et samarbejde med personalegruppen og dit ledelsesteam. Du kan indgå i sparring med personalet og gennem undren og nysgerrighed skabe en anerkendende tilgang, der kan være med til at fastholde refleksion over og udvikling af praksis. Du støtter op om og udviser, inddragelse af personalet når nye tiltag skal implementeres og i forbindelse med koordineringsopgaver med tværfaglige samarbejdspartnere.

Områdeledelse
Du refererer til områdelederen, og bliver en del af et aktivt og samarbejdsvilligt ledelsesteam, der udover dig består af 17 lederkollegaer. Ledelsesteamet mødes kontinuerligt til ledelsesteammøder enten i det store tema eller i mindre teams. Teamet samarbejder, om at lede området, sætte retning og skabe udvikling.

Målet med ledelsesteamet er, at vi kan udnytte hinandens ressourcer, være parate til at give hinanden en hjælpende hånd og at kunne ”spille hinanden gode” med afsæt i, at forudsætningen for at vi ledelsesmæssigt kommer i mål som område er, at alle vores børnehuse lykkes.

Hvis du ikke allerede har diplom i ledelse vil du få mulighed for at tage denne. Desuden vil du blive tilbudt uddannelse i ICDP, som Frederikssund Kommune startede op i august 2022 for alle kommunens børnehuse.

Løn og ansættelsesvilkår
Løn og ansættelse ifølge gældende overenskomst efter principper om lokal løndannelse efter aftale med den forhandlingsberettigede organisation.

Der indhentes reference og børneattest på personer, der ansættes i dagtilbud.

Yderligere information
Du er meget velkommen til at kontakte områdeleder Pernille Neergaard Christoffersen på telefon 23 11 83 86 for yderligere oplysninger og du må rigtig gerne komme på besøg i Børnehuset Fjordtoppen, så du har mulighed for at danne dig dit eget indtryk.

Ansøgningsfrist
15. juni 2023 kl. 12.00.
Ansættelsessamtaler afholdes tirsdag den 20. juni fra kl. 12.00.

Ansættelsesforhold
Fuldtid

Tiltrædelse
01. aug 2023

Kontakt
Områdeleder Pernille Neergaard Christoffersen, telefon 23 11 83 86

 

INFORMATIONER OM STILLINGEN:

- Arbejdspladsen ligger i:

Hillerød Kommune

-Virksomheden tilbyder:

Fastansættelse: fuldtid

-Arbejdsgiver:

Frederikssund Kommune, Højvang 9, 3600 Frederikssund

-Ansøgning:

Ansøgningsfrist: 15-06-2023; - ansøgningsfristen er overskredet

Ved skriftlig henvendelse: https://portal.signatur.dk/ExtJobs/DefaultHosting/JobApplication.aspx?ClientId=1481&ERId=81265

Se mere her: https://job.jobnet.dk/CV/FindWork/Details/5828050

Denne artikel er skrevet af Emilie Bjergegaard og data er automatisk hentet fra eksterne kilder, herunder JobNet.
Kilde: JobNet