Pædagogisk leder til Børnehuset Højvang

Profilbillede
dato

BEMÆRK: Ansøgningsfristen er overskredet

Børnehuset Højvang ligger placereret i Græse Bakkeby i naturskønne omgivelser, tæt på skole og by. Vi er normeret til 24 vuggestuebørn og 43 børnehavebørn.

I Børnehuset Højvang arbejder vi ud fra at skabe en tryg og tillidsfuld dagligdag, hvor vi lægger vægt på at møde det enkelte barn ud fra dets nærmeste udviklingszone. Vi er et børnehus der vægter, at arbejde ud fra at skabe læringsmiljøer som tilgodeser alle børn. Vi arbejder både med aldersopdeling af børnegrupperne, samt på tværs af årgangene. Vi oplever at børnene har stor glæde af at være sammen på tværs af aldersgrupperne, hvori vi igennem forskellige forløb med børnene har iagttaget hvordan børnene udviser empati, medinddragelse og læring overfor hinanden. Vi arbejder til daglig med genkendelige rammer, hvor børnene indgår i en vekselvirkning mellem vokseninitieret aktiviteter, rutiner og lege, og mulighed for medbestemmelse i børneinitieret aktiviteter og lege. Vi oplever at børnene trives med at indgå i et fællesskab hvor der både er åbne stuer i løbet af dagen, samt mulighed for at fordybe sig i mindre grupper på de enkelte stuer.

Personlig profil
Du er en person, der har engagement, besidder humor, og som er nærværende og autentisk. Du er rummelig, nuanceret og interesseret i de mennesker du omgiver dig med – dette såvel børn og forældre som personale. Du er nysgerrig på dine omgivelser og er i stand til at adskille egne værdier fra andres. Du mestrer relationsarbejdet og er ydmyg og respektfuld i dit arbejde. Du ser vigtigheden i at være tilgængelig og skabe naturlige kontakter til personale, forældre og øvrige samarbejdspartnere. Du har en naturlig autoritet og udstråling, der kan sikre følgeskab og opbakning på en anerkendende og medmenneskelig facon.

Personaleledelse
Som personaleleder er du tillidsskabende og troværdig. Du går ikke i vejen for at medinddrage og involvere personalet og du kan se det hensigtsmæssige i at uddelegere opgaver i overensstemmelse med personalets kompetencer. Du formår, i en travl hverdag, at bevare overblikket og være i stand til at navigere og håndtere uforudsete udfordringer. Som leder udstikker du en overordnet ramme og har tillid til, hvordan medarbejderne arbejder inden for den ramme.

Faglig ledelse
Du har et solidt fagligt fundament og er optaget af pædagogisk udvikling. Du har indsigt i og kendskab til at lede processer i den pædagogiske praksis i et samarbejde med personalegruppen og dit ledelsesteam. Du kan indgå i sparring med personalet og gennem undren og nysgerrighed skabe en anerkendende tilgang, der kan være med til at fastholde refleksion over og udvikling af praksis. Du støtter op om og udviser, inddragelse af personalet når nye tiltag skal implementeres og i forbindelse med koordineringsopgaver med tværfaglige samarbejdspartnere.

Områdeledelse
Du refererer til områdelederen, og bliver en del af et aktivt og samarbejdsvilligt ledelsesteam, der udover dig består af 17 lederkollegaer. Ledelsesteamet mødes kontinuerligt til ledelsesteammøder enten i det store tema eller i mindre teams. Teamet samarbejder, om at lede området, sætte retning og skabe udvikling.
Målet med ledelsesteamet er at vi kan udnytte hinandens ressourcer, være parate til at give hinanden en hjælpende hånd og at kunne ”spille hinanden gode” med afsæt i, at forudsætningen for at vi ledelsesmæssigt kommer i mål som område er, at alle vores børnehuse lykkes.

Hvis du ikke allerede har diplom i ledelse vil du få mulighed for at tage denne. Desuden vil du blive tilbudt uddannelse i ICDP, som Frederikssund Kommune startede op i august 2022 for alle kommunens børnehuse.

Løn og ansættelsesvilkår
Løn og ansættelse ifølge gældende overenskomst efter principper om lokal løndannelse efter aftale med den forhandlingsberettigede organisation.

Der indhentes reference og børneattest på personer, der ansættes i dagtilbud.

Yderligere information
Du er meget velkommen til at kontakte områdeleder Pernille Neergaard Christoffersen på telefon 23 11 83 86 for yderligere oplysninger og du må rigtig gerne komme på besøg i Børnehuset Højvang, så du har mulighed for at danne dig dit eget indtryk.

Frist
Ansøgningsfrist: 15. juni 2023 kl. 12.00
Ansættelsessamtaler afholdes tirsdag den 20. juni fra kl. 9.00.

Ansættelsesforhold
Fuld tid

Tiltrædelse
Senest 1. juli 2023

Ansættelsesforhold
Fuld tid

Tiltrædelse
01. august 2023

Kontakt
Områdeleder Pernille Neergaard Christoffersen på telefon 23 11 83 86

 

INFORMATIONER OM STILLINGEN:

- Arbejdspladsen ligger i:

Hillerød Kommune

-Virksomheden tilbyder:

Fastansættelse: fuldtid

-Arbejdsgiver:

Frederikssund Kommune, Højvang 4, 3600 Frederikssund

-Ansøgning:

Ansøgningsfrist: 15-06-2023; - ansøgningsfristen er overskredet

Ved skriftlig henvendelse: https://portal.signatur.dk/ExtJobs/DefaultHosting/JobApplication.aspx?ClientId=1481&ERId=81088

Se mere her: https://job.jobnet.dk/CV/FindWork/Details/5825260

Denne artikel er skrevet af Emilie Bjergegaard og data er automatisk hentet fra eksterne kilder, herunder JobNet.
Kilde: JobNet