Specialfaglig vejleder til Kompetence Center Vest

Profilbillede
dato

BEMÆRK: Ansøgningsfristen er overskredet

Specialfaglig vejleder til specialklasserække for elever med autisme-og eller ADHD. En vejlederstilling på Kompetencecenter Vest i Hillerød

Har du et stærkt fagligt engagement i at hjælpe elever i vanskeligheder med at trives og lære og kan du lide at gå på opdagelse i både didaktiske og pædagogiske tilgange, der kan hjælpe til dette? Så er denne stilling måske den helt rigtige for dig.

Eleverne i vores specialklasser skal have de bedste muligheder for at udvikle deres kompetencer til at indgå i fællesskaber, og de skal møde et læringsmiljø der giver dem adgang til at lære og trives. Vi har brug for en specialfaglig vejleder, der kan understøtte at vores kvalitet i Kompetence Center Vest bliver ved med at møde disse ambitioner.

Som specialfaglig vejleder på KCV vil du opleve at blive en del af en opgave med at sikre alle medarbejdere kan møde eleverne med en praksis, der blandt andet har de følgende områder i fokus:

 • Udvise et ressourceorienteret børnesyn
 • Low arousal
 • Kan forholde sig til de udfordringer der følger med vores elevers vanskeligheder
 • Sikre elevinddragelse og stærkt forældresamarbejde
 • Understøtter det konkrete og forpligtende samarbejde i medarbejderteams omkring elevgrupperne

Opgaverne som vejleder
Som vejleder vil du i et tæt samarbejde med ledelsen, skabe rammerne for dine opgaver således at du kan være en drivkraft i den faglige/pædagogiske kapacitetsopbygning og praksisudvikling på skolen.

Her kan blive brug for at du foretager didaktiske og pædagogiske analyser af læringsmiljøet og elevernes behov. På sigt indarbejdes pædagogisk analyse. Modellen er udviklet som en forenkling af den tidligere praksis med LP, og det er forventeligt at du kan sætte dig ind i denne model og anvende den, hvor du vurderer at der er brug for analyse af læringsmiljøet.

Du skal kunne træde tæt på de opgaver med elever og forældre, som medarbejderteams ikke oplever at lykkes med. Her er det væsentligt at du kan træde ind i tilspidsede situationer og etablere ro og overskuelighed i forhold til de problemstillinger teamet, forældre og eleven oplever. Din vejledning af teamet må meget gerne være praksisnær og en hjælp, der både træder ind i forberedelsesopgaven, gennemførelsen af undervisningen og evalueringen af denne.
En væsentlig del af at have elever i et specialiseret tilbud er den visitations- og re-visitationspraksis der følger eleven. Her er der brug for understøttelse i medarbejdernes dokumentation af mål, planer og progression for den enkelte elev. Du skal understøtte medarbejderne i at beskrivelser bliver konkrete, ressourceorienterede og fagligt professionelle.

Som specialtilbud er det væsentligt at vi hviler på den nyeste viden og forskning om vores område. Du skal følge med i ny forskning om didaktiske og pædagogiske tilgange for elever i vanskeligheder og sammen med ledelsen understøtte, at skolen løbende vurderer praksis op mod den viden, der kommer frem her.

Dine kompetencer
Vi har et ønske om at du gennem din uddannelse og dine erfaringer kan bidrage med følgende kompetencer eller at du har lyst til at udvikle dem:
 • Du skal have et menneskesyn, som bygger på at alle børn har ret til at være en del af lærings-og børnefællesskab.
 • Du skal være i besiddelse af en bred viden i forhold til specialiserede læringsmiljøer, som indeholder erfaring med konkrete metoder og greb.
 • Du skal kunne træde ind i en undervisningssituation og kunne understøtte, at den skaber deltagelsesmuligheder for alle eleverne i klassen
 • Du skal kunne understøtte at medarbejdere anvender metoder og greb, så alle elever inviteres ind i læringsfællesskabet
 • Du skal kunne kommunikere tydeligt og anerkendende med elever, forældre og professionelle i det tværfaglige felt og bevare roen i tilspidsede situationer
 • Du skal kunne foretage løbende skriftlig evaluering og opdatere handleplaner, så elevens progression bliver synlig. Dokumentationer skal være udfærdiget i et ressourceorienteret sprog.
 • Du skal kunne skabe kompetenceudvikling hos lærere og pædagoger enten ved co-teaching, aktionslæring, sparring, observation og vejledning.

Lidt om Kompetence Center Vest
Kompetence Center Vest – KCV – er Hillerød kommunes specialklassetilbud for normaltbegavede elever med specifikke vanskeligheder med impulsstyring/opmærksomhed (ADHD/ADD) og/eller kontakt/kommunikation (autismespektrum forstyrrelser)
KCV er fordelt på Kornmarksolens to afdelinger. Indskoling og mellemtrin har til huse i Lille Lyngby overbygningen i Skævinge.
KCV har pt 70 elever indskrevet fordelt på alle klassetrin. Vi har klassestørrelse på mellem 5-8 elever
KCV er et heldagstilbud. For elever fra 0. til og med 6.klasse er der alle tilknyttet et HFO tilbud fra 7.30-8.00 og 14.30-16.30. Vores HFO følger kommunens lukkedage.

Løn og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst. Stillingen er en fast stilling på 37 timer med tiltrædelse den 1. februar 2024 – gerne før hvis muligt.

Ansøgningsfrist: 30. november 2023 kl.12.00
Ansættelsessamtaler forventes afholdt løbende (senest uge 49)

For yderligere information kontakt en af følgende afdelingsledere i KCV:
Charlotte Meldgaard 72 32 71 03
Henrik S. Andersen 72 32 70 26

Hillerød Kommune er en dynamisk og udviklingsorienteret kommune centralt placeret i det skønne Nordsjælland. Vi er en stor arbejdsplads med mere end 5.000 ansatte, og vi servicerer ca. 54.000 borgere. Vi opfordrer alle kvalificerede ansøgere uanset alder, køn, religion eller etnisk tilhørsforhold til at søge stillingen. I Hillerød Kommune har vi røgfri arbejdstid.

 

INFORMATIONER OM STILLINGEN:

- Arbejdspladsen ligger i:

Hillerød Kommune

-Virksomheden tilbyder:

Fastansættelse: fuldtid

-Arbejdsgiver:

Kornmarksskolen - Lille Lyngby Afdeling, Skolevej, 3320 Skævinge

-Ansøgning:

Ansøgningsfrist: 30-11-2023; - ansøgningsfristen er overskredet

Se mere her: https://job.jobnet.dk/CV/FindWork/Details/5942174

Denne artikel er skrevet af Emilie Bjergegaard og data er automatisk hentet fra eksterne kilder, herunder JobNet.
Kilde: JobNet